Blog

SOD ต้านอนุมูลอิสระ Superoxide dismutase คืออะไร

Posted on
SOD สารต้านอนุมูลอิสระ

SOD ต้านอนุมูลอิสระ (Superoxide dismutase) คืออะไร SOD ต้านอนุมูลอิสระ (Superoxide dismutase) คือ เอนไซม์ที่ดีที่สุดในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่เกิดจากการเผาผลาญและใช้พลังงานภายในเซลล์ เอนไซม์ชนิดนี้มีอยู่ในร่างกายตั้งแต่แรกเกิด แต่จะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น